niedziela , 31 Maj 2020
Strona główna / Aktualności / Projekt studium do poprawy?

Projekt studium do poprawy?

Przewodniczący Komisji Gospodarczo- Komunalnej Grzegorz Malik pismem z dnia 6 listopada b.r. skierowanym do Wójta, zwrócił się z pytaniem czy do przedłożonego projektu studium będzie składana autopoprawka. Komisja chce 20 listopada przedłożyć Radzie Gminy opinie w sprawie studium. Informacja ta jest istotna ponieważ przed wydaniem opinii, komisja chce dysponować wszystkim autopoprawkami.

W odpowiedzi Kierownik referatu GARO z upoważnienia Wójta poinformował, że zostanie skierowana autopoprawka do przedłożonego studium.

Rodzi się zatem uzasadnione pytanie, czy w tej sytuacji projekt studium jest rzetelnie przygotowany i gotowy do uchwalenia? Wójt już 27 stycznia 2017 r. na oficjalnej stronie internetowej urzędu (http://mogilany.pl) informował, że studium jest gotowe do uchwalenia przekonując „…Wywiązałem się z umowy z mieszkańcami i przygotowałem studium. Ostatnim krokiem, który musi zostać wykonany jest uchwalenie tego dokumentu przez radnych.

Jak faktycznie wygląda sytuacja? Zapytaliśmy o to Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany Pana Grzegorza Stokłosę:

Panie Przewodniczący, Wójt wielokrotnie m.in na stronie UGM twierdził, że przekazał radnym gotowe studium do uchwalenia, tylko opieszałość albo niezrozumiałe działanie radnych blokuje uchwalenie tego dokumentu. Dziś z ujawnionej korespondencji dowiadujemy się, że Wójt zamierza do przedstawionego studium przedłożyć autopoprawki. Jak to rzeczywiście jest z uchwaleniem Studium, kto w tym sporze ma racje Radni czy Wójt? Czy na dzień dzisiejszy Rada Gminy Mogilany może uchwalić ten dokument np. na najbliższej sesji rady?

Wójt przedłożył radzie w styczniu br projekt uchwały w sprawie studium, lecz po dokonanej analizie radni wielokrotnie zwracali wójtowi uwagę, że ten projekt nie jest zgodny z ustawą o PZP, a jego uchwalenie może zakończyć się stwierdzeniem nieważności uchwały przez organ nadzoru – Wojewodę. Jeszcze dalej idące niebezpieczeństwo to narażenie gminy na wielomilionowe odszkodowanie. Nie wspominając już o fakcie pominięcia wielu Mieszkańców, którzy zamiast działek budowlanych otrzymali tereny zielone lub muszą zadowolić się osuwiskami. Wójt już złożył kilka poprawek do projektu swojej uchwały, lecz nadal istnieje niezgodność projektu studium z ustawą. Mam nadzieję, że obecna Pani Adwokat, którą sobie pan wójt zatrudnił „niby dla rady” uświadomiła mu popełnione błędy. Wielokrotnie w rozmowie ze mną podnosiła fakt, że przedłożone studium jest niezgodne z prawem. Miała nawet wykonać opinię prawną złożonego przez wójta projektu studium, lecz wójt wycofał się ze zlecenia takiej ekspertyzy, choć poinformował mnie pisemnie o jej zleceniu. 

9 radnych nie zdecydowało się uchwalić tego studium mając świadomość, że jest ono niezgodne z prawem. 

W moim przekonaniu wójt celowo opóźnia proces uchwalenia studium. Nie znajduję jeszcze odpowiedzi na pytanie dlaczego? 

O nas Administrator

sprawdź również

Czy SPZOZ w Mogilanach to biuro podróży?

Ilu z Was było w Chinach? Zapewne wielu z naszych czytelników nie stać na tak …