wtorek , 7 Kwiecień 2020
Strona główna / Aktualności / O wyborach sołtysów

O wyborach sołtysów

Wybory sołtysów już w najbliższą niedzielę 31 marca 2019 roku. We wszystkich dziesięciu sołectwach będziemy wybierać przedstawicieli tego najniższego szczebla samorządu. W niektórych mieszkańcy będą udzielać lub nie udzielać poparcia tylko jednemu kandydatowi, ponieważ nie ma tam żadnego kontrkandydata. W sołectwach, w których jest więcej niż jeden kandydat, trwa „mała kampania wyborcza”. Do naszych rąk dotarły ulotki kilku kandydatów ubiegających się o mandant sołtysa, co z nich wynika?

 Bardzo dużym zaskoczeniem są ulotki kandydatów popieranych przez wójta Piotrowskiego. Czytając składane tam obietnice, można odnieść wrażenie, że kandydaci ci pomyli wybory i ubiegają się o urząd wójta albo radnego gminy,  a nie sołtysa. Takim przykładem mogą być, starający się ponownie o tę funkcję, sołtys Konar, Andrzej Chachlica oraz radny Mieczysław Sikora z Gaja. Panowie w swoich ulotkach wyborczych napisali m.in., że ich priorytetem  w nadchodzącej kadencji  jest doprowadzenie do uchwalenia studium zagospodarowania przestrzennego do końca 2019 roku. Trzeba przyznać, że to dość odważna deklaracja, zważywszy na fakt, że studium w naszej gminie procedowane jest już trzecią, a biorąc pod uwagę unieważnione prace, które rozpoczęła wójt Mardyła, to czwartą kadencje. Warto przypomnieć panom sołtysom, że mogą mieć problem z realizacją tej obietnicy z dwóch powodów. Pierwszy z nich, to jak wyraził się w styczniu br wójt na komisji gospodarczo- komunalnej, że nie można uchwalić bubla.   Drugi powód to brak kompetencji sołtysa w tym zakresie. Uchwalenie studium należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Sołtys Sikora pełni w tej kadencji funkcje radnego, więc miejmy nadzieję, że wzorem swojego kolegi z rady, Jerzego Przeworskiego zacznie domagać się uchwalenia tego gotowego ponoć już w styczniu 2017 roku  studium. Ma też, jako radny możliwość jego uchwalenia, nie tak jak sołtys z Konar, który chyba zapomniał, że to nie jego kompetencje.

 Realizacja pozostałych obietnic wyborczych  panów sołtysów należy również  do  kompetencji wójta i rady gminy (budowy placów zabaw, nakładek asfaltowych, wiaduktu nad zakopianką, sali gimnastycznej w Konarach).  Jakie są zatem kompetencje sołtysów? Cytując wikipedia.org kompetencje sołtysów są następujące:

  • reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
  • zwołuje zebranie wiejskie, i w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim w miejscu i terminie określonym w statucie sołectwa,
  • realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
  • w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
  • uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.
  • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Jak widać powyżej, sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, czyli sołectwa.

 Właściwym zrozumieniem  zadań sołtysa wykazuje się w swojej ulotce  kandydatka z Libertowa, pani Agnieszka Gorgosz.  W swoich wyborczych  obietnicach ma  tylko te, które faktycznie mieszczą się w katalogu kompetencji sołtysa. Przykładem takich obietnic pani Agnieszki niech będzie, „wspieranie, pilotowanie i realizacja uchwał zebrań wiejskich, ścisła współpraca z radnymi Libertowa i radą sołecką, współpraca ze wszystkimi organizacjami  i stowarzyszeniami działającymi na terenie sołectwa Libertów i sołectw sąsiednich”.

 Jak widać na powyższym przykładzie, aż dziw bierze, że osoby, które sprawują funkcję sołtysów którąś już z kolei kadencję, mogą nie znać swoich zadań i kompetencji. Jest to niestety smutna rzeczywistość.

Jeszcze na koniec jedna rzecz, która zwróciła naszą uwagę. Radny Mieczysław Sikora znowu zapomniał, że był radnym w kadencji 2006 -2010, w której to uchwalono m.in. budowę gimnazjum w Mogilanach (słynnego szkieletora), która doprowadziła finanse gminy do ruiny. W swojej ulotce wyborczej na funkcje sołtysa radny Sikora napisał, że był radnym w kadencji 2010- 2014, szkoda że zapomniał dodać, że funkcję tą sprawował również we wcześniejszej kadencji. Przypadek?

Mieszkańcom życzymy mądrych decyzji przy wyborze sołtysa swojej miejscowości.

O nas Administrator

sprawdź również

Gmina Mogilany znów w niechlubnej czołówce

W ostatnim czasie walka ze smogiem przybrała na sile. Do inicjatyw samorządowych (uchwała antysmogowa) dołączył …