poniedziałek , 19 Sierpień 2019
Strona główna / Aktualności / Konkurs na dyrektora rozstrzygnie sąd

Konkurs na dyrektora rozstrzygnie sąd

Na ostatniej sesji Rady Gminy Mogilany, która odbył się 20 sierpnia b.r. Radni podjęli uchwałę o zaskarżeniu decyzji Wojewody unieważniającej uchwałę o powołaniu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora w SPZOZ.

Sprawa ta ma swój początek w decyzji Wójta Piotra Piotrowskiego który zarządził i przeprowadził konkurs na to stanowisko. Jednak z tak przeprowadzonym konkursem nie zgodzili się biorący w nim udział i zaskarżyli to postępowanie do Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany Pana Grzegorza Stokłosy. Przewodniczący po zasięgnięciu opinii niezależnych prawników podzielił zdanie skarżących i zawiadomił organ nadzoru jakim jest Małpolski Urząd Wojewódzki o sprawdzenie legalności zarządzenia nr 27/2015 Wójta Gminy Mogilany ze względów niezgodności  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora w placówkach medycznych nie będących podmiotem komercyjnym. Wojewoda podzielił jednak zdanie Wójta i skargę oddalił. Przewodniczący Grzegorz Stokłosa zwrócił się do Posła Piotra Ćwika  o pomoc w interpretacji nie jasnych przepisów dotyczących przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora. Biuro Analiz Sejmowych oraz Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Minister Zdrowia w przesłanych pismach stwierdzili, że kompetencje do ogłoszenia konkursu ma Rada Gminy natomiast Wójt konkurs przeprowadza.

W związku z tym Rada Gminy podjęła uchwałę o konkursie, którą jak pisaliśmy wyżej Wojewoda uchylił. W związku z tym całą sprawę rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny. Warto zauważyć, że w opinii Biura Analiz Sejmowych stwierdzono, że „Kompetencji takich w świetle wyroku NSA z 24 VI 2014 r. (II OSK 56/14) nie posiada wójt, a zatem zarządzenie wydane przez wójta w tym zakresie może być kwestionowane z punktu widzenia jego ważności na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. „Podobnie również wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyrok z dnia 19 września 2013 r. II SA/Op 245/13, LEX nr 1383035: Uzasadnienie skargi została sporządzone w oparciu o motywy orzeczeń sądów administracyjnych oraz zdanie opinii  doktryny .

Czekamy zatem na rozstrzygnięcie sądu o którym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

O nas admin

sprawdź również

Czy SPZOZ w Mogilanach to biuro podróży?

Ilu z Was było w Chinach? Zapewne wielu z naszych czytelników nie stać na tak …

4 komentarze

  1. Jedno Oko Na Maroko

    … kompetencje do ogłoszenia konkursu ma Rada Gminy natomiast Wójt konkurs przeprowadza…
    To nie tak! Według tych interpretacji, Rada Gminy ma kompetencje do powołania komisji konkursowej, natomiast wójt ma całą resztę, czyli ogłoszenie konkursu, jego przeprowadzenie i w końcu, zatrudnienie wyłonionego przez komisję zwycięzcy.

  2. Знакомства на Loveawake.Ru
    https://loveawake.ru – Show more…

  3. https://clck.ru/Fy24K – укладка ламината цена за м2 москва

  4. https://clck.ru/Fy24K – укладка массивной доски цена москва

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.