poniedziałek , 24 Luty 2020
Strona główna / Aktualności / Komunalizacji nie będzie

Komunalizacji nie będzie

Zgodnie z decyzją Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z 12 lipca 2018 roku, Gmina Mogilany nie stanie się właścicielem Dworu oraz Parku w Mogilanach.

12 marca 2013 roku Wójt Krzysztof Musiał złożył wniosek do Ministra Skarbu Państwa o komunalizację działki nr 328 (obręb Mogilany), zabudowanej dworem oraz innymi budynkami, o łącznej powierzchni 3,59 ha.  Ten sam wniosek trafił również na ręce urzędującego wówczas Jerzego Milera Wojewodę małopolskiego.

Wojewoda Małopolski 25 marca 2013 roku wszczął postępowanie administracyjne zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wójta.

16 stycznia 2014 roku Wojewoda zawiesił postępowanie administracyjne o komunalizację dworu z powodu, prowadzonego innego postępowania administracyjnego (w sprawie dworu) z wniosku spadkobierców byłych właścicieli, o ustalenie czy zespół dworsko – parkowy podpadał pod działanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej.

18 czerwca 2014 roku Wójt Krzysztof Musiał zwrócił się z wniosek do Starosty krakowskiego o przekazanie gminie dworu na okres 6 lat. Wójt chciał się ubiegać o fundusze z Unii Europejskiej na zakup wyposażenia parkowego. Okres 6 lat dysponowania nieruchomością, był niezbędny aby gmina mogła ubiegać się o środki. Jednak przekazanie na tak długi okres czasu nieruchomości wymagało zgody Wojewody, o którą Wójt wystąpił. Niestety, zgoda była tylko na użyczenie na okres 3 lat.

Wojewoda małopolski wydał 10 sierpnia 2017 roku decyzję odmowną, czyli nie zgodził się na komunalizację nieruchomości zgodnie ze złożonym przez Wójta Krzysztofa Musiała wnioskiem w 2013 roku. W uzasadnieniu Wojewoda stwierdził, że na podstawie zebranych materiałów dowodowych, nieruchomość nie podpadała pod dekret PKWN o reformie rolnej. Wojewoda stwierdził to w wydanej decyzji administracyjnej 13 sierpnia 2015 roku.

23 sierpnia 2017 roku Wójt Piotr Piotrowski, odwołał się od decyzji Wojewody do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, zarzucając wydanej decyzji naruszenie prawa materialnego oraz naruszenie przepisów postępowania co mogło mieć wpływ na rozstrzygnięcie.

12 lipca 2018 roku Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa podtrzymała w mocy decyzję Wojewody stwierdzając, że Skarb Państwa nie był i nie jest obecnie właścicielem przedmiotowej nieruchomości.

Z uzyskanych od Urzędu Gminy informacji wiemy, że obecnie trwa analiza prawna pod kątem ewentualnej skargi od decyzji KKU do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

O nas Administrator

sprawdź również

Czy SPZOZ w Mogilanach to biuro podróży?

Ilu z Was było w Chinach? Zapewne wielu z naszych czytelników nie stać na tak …