wtorek , 7 Kwiecień 2020
Strona główna / Inwestycje

Inwestycje

Pieniądze wyrzucone w błoto czyli kto mieczem wojuje…

Cztery lata temu podczas kampanii wyborczej w wyborach do samorządu, a w naszym wypadku w wyborach na Wójta Gminy Mogilany, stowarzyszenie „Przyjazna Gmina Mogilany” z której startował Piotr Piotrowski wydawało gazetkę „Razem”. W gazetkach tych można było przeczytać m.in. program wyborczy Piotrowskiego ale też informacje które opisywały działalność ówczesnego wójta …

więcej

Słupy zostają!

Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej łączącej gminę Mogilany z siecią TEN-T”, czyli dawno wyczekiwany remont ulicy Świątnickiej. Ta bardzo potrzeba inwestycja przewiduje, oprócz wymiany nawierzchni, wykonanie na całej długości chodnika (w niektórych miejscach po obu stronach drogi) jak również poszerzy drogę o metr. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawi …

więcej

Rozpoczęto budowę świetlicy

W siedzibie OSP Konary 14 listopada b.r. podpisano z wykonawcą przekazanie terenu pod realizację inwestycji budowy świetlicy. W tym wydarzeniu udział wzięli strażacy, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Radny Grzegorz Malik. Budowa świetlicy w Konarach to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, zgaszane od samego początku obecnej kadencji Rady Gminy. Świetlica ma służyć jako …

więcej

Pomieszana numeracja

Od niedawna sołectwo Konary posiada nazwy ulic i przypisane numery nieruchomości, jednak jak się okazuje numeracja zawiera błędy a domy z Wrząsowic zaliczono do Konar. Jak podaje nasz informator, nikt z firmy przygotowującej nazwy i numeracje nie był fizycznie w terenie a wszystko odbyło się w oparciu mapy. Przykładem może …

więcej

Zmiany w budżecie na 2016 rok

Na ostatniej sesji Rady Gminy Mogilany, która odbyła się 21 stycznia b.r. radni uchwalili budżet gminy na rok bieżący. Jednak za nim go uchwalono, radni opozycyjni do Wójta wprowadzili zmiany do budżetu, łącznie 12 na kwotę 2 750 000 zł. Wójt apelował aby tych poprawek nie wprowadzać, gdyż nie będzie on …

więcej

Nowy samochód dla OSP

W budżecie gminy na 2016 rok zapisany jest zakup samochodu strażackiego dla OSP Mogilany za kwotę 730 683,96 zł, z czego 416 489, 86 zł to dotacja a 314 194,10 zł to wkład własny gminy. Jednostka OSP Mogilany jako jedyna OSP z terenu naszej gminy działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym …

więcej

Rynek w Mogilanach- wynik konsultacji społecznych

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany opublikowano wynik konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji Rynku w Mogilanach wg. przedstawionej przez Wójta koncepcji. Konsultacje społeczne odbywały się w terminie od 1 do 21 grudnia 2015 r. w sposób elektroniczny na stronie www.mogilany.pl oraz w formie ankiety tradycyjnej. W sumie w badaniu ankietowym …

więcej

Dotacje na drogi gminne- aktualizacja

We wrześniu pisaliśmy na naszym portalu o rządowym programie dotacji do budowy, przebudowy, remontu dróg powiatowych oraz gminnych. Rząd na ten cel pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, przeznaczył łącznie 4 mld. zł. W BiP Urzędu Wojewódzkiego 1 października b.r. ogłoszono nabór wniosków na dofinansowanie powyższego …

więcej

Kładka w Gaju już otwarta

W sobotę 5 grudnia b.r. uroczystego otwarcia kładki w Gaju dokonał Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Poświęcenia kładki dokonał Proboszcz Parafii Gaj ks. Stanisław Kasela. Realizacja tej inwestycji nie była by możliwa gdyby nie zaangażowanie Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany, ówczesnego Wójta Krzysztofa Musiała i determinacji mieszkańców gminy, którzy protestowali …

więcej

Otwarcie kładki w Gaju

Jak informuje serwis mogilany.info w dniu 5 grudnia b.r. o godzinie 14:00 nastąpi uroczyste otwarcie kładki w Gaju. W uroczystości weźmie udział Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk a także Senator RP Marek Pęk. Organizatorem tego wydarzenia jest GDDKiA oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany. Serdecznie zapraszamy

więcej